Iň ýokary hil
23Tejribe ýyllary, ýokary hil
Deňi-taýy bolmadyk tejribe üçin täze buraw bölekleri
Deňi-taýy bolmadyk tejribe üçin täze buraw bölekleri
Ajaýyp senagat kesiş gurallary
Ajaýyp senagat kesiş gurallary
Kategoriýalaryň dürlüligi, diňe innowasiýa üçin
Kategoriýalaryň dürlüligi, diňe innowasiýa üçin
Çäklerden, bir ädim öňde
Çäklerden, bir ädim öňde
X
 • 1999

  Bellenen ýyl

 • 30000

  Müşderileriň sany

 • 500

  Taslamalar

Kookut

ABŞ hakda

KOOCUT Cutting Technology (Sichuan) Ltd., 2018-nji ýylyň 21-nji dekabrynda döredildi. 9,4 million ABŞ dollary maýa goýuldy Hasaba alnan maýa we umumy maýa goýum 23,5 million ABŞ dollary.“Sichuan Hero Woodworking New Technology Co., Ltd.” (1999-njy ýylda esaslandyrylan HEROTOOLS hem diýilýär) we Taýwanly hyzmatdaş.KOOCUT, Siçuan welaýatynyň Tianfu täze etrapara bogaz senagat parkynda ýerleşýär.Täze KOOCUT kompaniýasynyň umumy meýdany 30000 inedördül metre, ilkinji gurluşyk meýdany 24000 inedördül metre deňdir.

Koprak okamore_icon

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada soraglar üçin

e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

derňew

Näme üçin bizi saýlaýar?

 • Premium polat korpus
 • UMICORE Sandwich Brazing
 • CERATIZIT Karbid
 • prod3
 • prod5
 • prod1
 • Premium polat korpus

  KOOCUTTOOLS-da ýokary hilli gurallaryň diňe premium çig maldan gelýändigini bilýäris.Polat korpus pyçagyň ýüregidir, KOOCUTTOOLS-da Germaniýa Thyssenkrupp 75CR1-i saýlaň, garşylyk ýadawlygyndaky ajaýyp öndürijilik operasiýany has durnuklaşdyrýar we has gowy kesiş effekti we çydamlylygy döredýär.

 • UMICORE Sandwich Brazing

  UMICORE Sandwich brazing ulanýarys.Silverörite kümüş-kümüş-kümüş "sendwiç" brazing birleşmesi bilen awtomatlaşdyryş ajaýyp netijeleri berýär we kebşirlemegiň mümkinçiligini azaldýar.Mundan başga-da, metallaryň bu kombinasiýasy brazing wagtynda möhümdir, sebäbi polat korpus we karbid dişleri gyzdyrylýar we sowadylýar.Dürli tariflerde giňelýärler we şertnama baglaşýarlar.Hyzmatdaşlyk gatlagy bufer hökmünde hereket edýär we sowuk sowuk wagtynda karbidiň ýarylmagynyň öňüni alýar.

 • CERATIZIT Karbid

  LUXEMBURG asyl CERATIZIT karbidini ulanýarys, HRA 95.Karbid bölejik tagtasy, MDF, kesmek üçin has ýokary berkligi we berkligi.Önümçilik adaty senagat synpy pyçak bilen deňeşdirilende 30% -den gowrak.CERATIZIT ygtyýaryna pyçak we paketde asyl LOGO ulanýarys.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.